• Nissen Reed posted an update 3 months ago

  引人入胜的小说 全屬性武道- 第1782章 血腥沙暴!精神锤锻血神祭坛!诡沙之手!(求订阅求月票!) 滔滔不盡 傷弓之鳥 展示-p2

  小說 – 全屬性武道 –全属性武道

  第1782章 血腥沙暴!精神锤锻血神祭坛!诡沙之手!(求订阅求月票!) 雙棲雙宿 大放厥詞

  所以血神分櫱再度盤膝而坐,千帆競發錘鍛血神祭壇。

  這就是血神之體的船堅炮利之處,即使如此是很重的銷勢,一經血液足,便亦可迅疾重起爐竈。

  “你們激烈躍躍欲試。”血柯滋雙眼眯了開始,協辦複色光閃過。

  “咦,它們兩人出冷門地處雷同個場所,這是和棋嗎?”

  它是下位魔皇級,血斯塔卻是中位魔皇級,能力差距過分懸殊了。

  它是要淬礪自身,而訛謬來找虐找死的,…[Read more]

 • Nissen Reed became a registered member 3 months ago

*salebook.net là website cung cấp mã giảm giá và các chương trình khuyến mãi có trên các sàn thương mại điện tử lớn. Chúng tôi không phải đơn vị bán hàng vì vậy mọi thắc mắc về sản phẩm vui lòng liên hệ với đơn vị bán hàng (người bán) hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ tại các sàn thương mại điện tử

Salebook
Logo
Register New Account